Welkom op de website van:
Martin Seegers Kunstbemiddeling
Aan- en verkoop
Veiling & consignatie-opdrachten
Advisering & bemiddeling
Taxaties (door beŽdigd taxateur)

foto Oldewelt
Gespecialiseerd in Nederlandse schilderkunst
en grafiek uit de periode
1880 - 1980.
o.a. Amsterdamse
impressionisten
(de 'Tachtigers'),
Expressionisten,
Klassiek Modernen,
Bergense School,
Nieuwe Haagse School,
Creatie / Vrij Beelden.
foto Bauer


Adres: Wilhelminapark 7, 2342 AD Oegstgeest, Nederland, Telefoon: 06-54918964
Geopend: alleen op afspraak.